Zapytania ofertowe

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zakup wraz z dostawą drewna sosnowego - desek na teren MGPE w Chorzowie - drugie postępowanie Damian Adamczak 131
Zakup wraz z dostawą drewna sosnowego na teren MGPE w Chorzowie - drugie postępowanie Damian Adamczak 150
Zakup wraz z dostawą drewna sosnowego – desek na teren MGPE w Chorzowie Damian Adamczak 144
Świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych za pomocą sieci światłowodowej na potrzeby Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Grzegorz Teneta 193
Dostawa 32 ton siana i 16 ton słomy w celu żywienia zwierząt gospodarskich należących do MGPE Małgorzata Przysiewkowska 174
Usługa wycinki i podkrzesania drzew zlokalizowanych na terenie MGPE Małgorzata Przysiewkowska 239
Świadczenie usługi o charakterze okresowym, polegającej na bieżącej obsłudze i konserwacji infrastruktury informatycznej Zamawiającego oraz wsparciu technicznym użytkowników w bieżącej eksploatacji systemów informatycznych. Marek Wawrzyńczok 183
Dostawa 7 stacji do selektywnej zbiórki 4 frakcji odpadów komunalnych na terenie ekspozycji Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Grzegorz Teneta 210
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków na rzecz Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Marek Wawrzyńczok 280
Zakup wraz dostawą okrąglaków sosnowych – drugie postępowanie Grzegorz Teneta 1005