Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent Muzealny, wielkość wymiaru etatu do uzgodnienia, umowa o pracę. Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

Niezbędne:

1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie etnografii, etnologii, antropologii  kulturowej, kulturoznawstwa lub historii,

3. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

     mile widziane:

    1.doświadczenie w badaniach nad ludową kulturą materialną,

    2.znajomość specyfiki regionalnej: Górny Śląsk, Zagłębie       Dąbrowskie,

    3.doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i popularno-naukowych,

   4.znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,

   5.znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,

   6.znajomość języka niemieckiego,

   7.doświadczenie pracy w muzeum, w tym przy organizacji wystaw,

   II. Cechy, postawy, umiejętności:

   1. wysokie kompetencje interpersonalne oraz komunikacyjne,

   2. samodzielność, samodyscyplina i odpowiedzialność,

   3. dobra organizacja pracy,

   4. umiejętność pracy w zespole,

   5. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

  III. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

   1. nadzór nad ekspozycją muzealną,

   2. opracowywanie scenariuszy aranżacji wnętrz i wystaw oraz ich realizacja,

   3. dokonywanie cyklicznych przeglądów muzealiów,  pozyskiwanie zbiorów,

   4. prowadzenie dokumentacji muzealnej: karty ewidencyjne, wpisy
w programie MUSNET lub analogicznym,

   5. prowadzenie bieżących kontroli prac remontowych
i konserwatorskich,

   6. udział w badaniach terenowych, opracowywanie i publikowanie wyników badań.

 

   IV. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

   1. przyjazna atmosfera w pracy,

   2. możliwość awansu i rozwoju,

   3. umowa o pracę,

   4. praca wolna od rutyny,

   5. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa).

   V. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae (życiorys),
  • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych(w załączniku),
  • kwestionariusz osobowy( w załączniku).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej  kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficznyw Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
z dopiskiem ,,Dotyczy  naboru  na stanowisko – Asystent Muzealny lub  złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za terminu uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (IOD_kandydat w procesie rekrutacji umowa o pracę.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 344 Kb03/16/22 11:28
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego pracownika.pdf)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji199 Kb03/16/22 11:28