Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Kasjer

  • Drukuj

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów,
ul. Parkowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko kasjera, na podstawie umowy o pracę, pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 

niezbędne:

1.Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2.wykształcenie średnie,

3.umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

4.umiejętność obsługi handlowych programów komputerowych,

5.udokumentowane doświadczenie zawodowe,

6.doświadczenie w handlu, obsłudze klienta, turystyce,

7.wysokie umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne,

8.silna orientacja na klienta,

9.umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem i otoczeniem Muzeum GPE,

10.wysoka kultura osobista,

11.podstawowa wiedza o podatku VAT,

12.możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

 

      

 

       dodatkowe:

      1.komunikatywność,

      2.dyspozycyjność,

      3.umiejętność współpracy w zespole,

      4.odporność na stres,

      5.zdolności analityczne i dobra organizacja pracy,

      6.samodyscyplina, zaangażowanie, rzetelności oraz sumienność
         w wykonywaniu zadań,

      7.mile widziane zainteresowanie kulturą ludową i folklorem,

      8.mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

 

II Wykaz zakresu wykonywanych zadań

 

 1.sprzedaż biletów i pamiątek w kasie Muzeum,

 2.obsługa klientów Muzeum,

 3.rozliczanie na podstawie raportów kas fiskalnych oraz systemu kasowego utargów oraz odprowadzanie gotówki do banku,

 4.przygotowywanie struktury sprzedaży w podziale na poszczególne usługi,

 5.współpraca z działami Muzeum GPE oraz rozliczanie zaliczek gotówkowych pobieranych przez pracowników Muzeum,

 6.promocja i reprezentacja oferty Muzeum GPE na zewnątrz,

 7.przyjmowanie i wydawanie oraz kontrola wydawnictw i towaru w magazynie   Muzeum,

 8.utrzymywanie czystości w kasie i w otoczeniu kasy.

 

  

 

  III Wymagane dokumenty:

   - list motywacyjny oraz życiorys,

  - kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz                

    kwalifikacje oraz staż pracy potwierdzony świadectwem pracy

    lub zaświadczeniem o  zatrudnieniu,

  - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych(w załączniku).

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie
z podanymadresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru
na stanowisko kasjera” lub w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie, w godz.
7.30- 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za terminu uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

 

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

 

 

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (IOD_kandydat w procesie rekrutacji umowa o pracę.docx)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 13 Kb03/02/22 13:21
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego pracownika.pdf)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji199 Kb03/02/22 13:20