Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

  • Drukuj

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie",
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór
na stanowisko:
Asystenta Muzealnego
w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


I Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie etnografii, etnologii, antropologii kultury lub kulturoznawstwa,
3. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
4. udokumentowane uprawnienia,
5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru,
mile widziane:
1. doświadczenie w pracy w muzeum,
2. doświadczenie w badaniach nad ludową kulturą materialną,
3. doświadczenie w pracy przy tradycyjnym budownictwie drewnianym,
4. znajomość specyfiki regionalnej: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie,
5. doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i popularno-naukowych,
6. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
7. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
8. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
9. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
10. dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.


Pożądane cechy, postawy, umiejętności:
1. komunikatywność,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
3. dobra organizacja pracy,
4. terminowość, rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
5. wysoka kultura osobista.


II Wykaz zakresu wykonywanych zadań
podstawowe zadania:
1. pozyskiwanie zbiorów,
2. prowadzenie dokumentacji muzealnej: księga wpływów, księga inwentarzowa, karty ewidencyjne, wpisy w programie MUSNET, REGMUS
3. czuwanie nad ekspozycją muzealną: aranżacja w obiektach i na wystawach,
4. dokonywanie cyklicznych przeglądów muzealiów,
5. nadzór nad pracami remontowymi i konserwatorskimi,
6. opracowywanie scenariuszy aranżacji wnętrz i wystaw,
7. udział w badaniach terenowych,
8. opracowywanie i publikowanie wyników badań.


III Oferujemy:
1. umowę o pracę w pełnym wymiarze pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju zawodowego,
3. przyjazną atmosferę w pracy,
4. pracę w wojewódzkiej instytucji kultury o ugruntowanej marce.

IV Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae ( życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  oraz kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji
(w załączniku do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta muzealnego" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku
Aplikacje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Uwaga: w przypadku udokumentowanej historii zatrudnienia i doświadczenia zawodowego Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" dopuszcza zatrudnienie na stanowisku adiunkta muzealnego.
Muzeum skontaktuje się z wybranymi – na podstawie przesłanych aplikacji – kandydatami.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o danych osobowych w przypadku pozyskania danych od osoby.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 343 Kb05/19/21 14:04
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego pracownika.pdf)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji199 Kb05/19/21 14:04