Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25,poszukuje opiekunów ekspozycji- usługa sezonowa

OPIEKUN EKSPOZYCJI – świadczenie usług (sezonowo)

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poszukuje do współpracy osób:

- posiadających minimum średnie wykształcenie, zainteresowanych kulturą tradycyjną, folklorem, budownictwem ludowym, itp.

- komunikatywnych, posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów i rozmów ze zwiedzającymi,

- posiadających umiejętność przyswajania i przekazywania informacji na temat ekspozycji muzealnej,

- posiadających umiejętność zarówno samodzielnej organizacji pracy, jak i pracy w zespole,

- odpowiedzialnych, kulturalnych, punktualnych i obowiązkowych,

- sprawnych fizycznie,

- znających język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym (oczekiwany stopień biegłości – A2).

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeach na wolnym powietrzu oraz znajomość ekspozycji muzealnej MGPE.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (życiorys),

- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do 13 marca 2020 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

z dopiskiem „Dotyczy obsługi zwiedzających”

lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-15.00.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.